Bí Ẩn La Bố Bạc

Lop Nor Mysterious Event
Lượt xem: 9,534
Thời lượng: 98 phút
Trong khu vực Lop Nur bí ẩn thường xuyên xảy ra hàng loạt sự cố kỳ quái. Tổ chức điều tra sự cố bí ẩn địa phương "Hội Thất Tử" đã mở một cuộc điều tra về những sự kiện bí ẩn này. Chủ tịch hội - Thạch Sơ Thất dẫn dắt thành viên của các đội nhóm điều tra tìm ra bí ẩn và cuối cùng thì sự thật cũng được làm sáng tỏ.
Bí Ẩn La Bố BạcLop Nor Mysterious Eventphim Trung Quốc Bí Ẩn La Bố Bạc Lop Nor Mysterious Event Trung Quốc HD Bí Ẩn La Bố Bạc Vietsub Bí Ẩn La Bố Bạc FHD